پست‌ها

نمایش پست‌ها از نوامبر, ۲۰۱۴

مهاجر: پرتره‌نگاریِ باشکوهِ سیمای یک زن

لحظه‌های کوچک زیستن: سینمای هیروکازو کورئیدا