پست‌ها

نمایش پست‌ها از دسامبر, ۲۰۱۷

حضور انسانی يک غياب

خانه‌ای در تسخیر پری‌رویان غمگین (درباره فریب‌خورده)

خشت و آینه