پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2020

شهر اندوه (هو شیائو-شین)

زندگی اوهارو (کنجی میزوگوچی و کینویو تاناکا)

جهان با من برقص

وزش باد در میان درختان

نگاه‌های خالی: استحاله فردی، ناتوانی جمعی (درباره گاو داریوش مهرجویی)

مارتین ایدن

به سلامتی آقای بونگ! (بخش اول)