وبلاگِ جدید


اولین وبلاگم، من بدونِ چترم و چترم بدونِ من، را به بهانه‌ی نوشتن آغاز کردم، نوشتن از خودم، از دوست‌داشتنی‌هایم، از سینما، ادبیات و هنرهای تجسمی. اما نوشته‌هایم با گذشتِ هر چه بیشترِ زمان، سمت و سویی سینمایی گرفت و عملاً وبلاگ را به نوشته‌هایی درباره‌ی فیلم‌ها تبدیل کرد. بنابراین تصمیم گرفتم تا نوشته‌های سینمایی‌ام را به این وبلاگِ جدید منتقل کنم، شناور در بیکرانگیِ تصویر قرار است فقط درباره‌ی سینما باشد یا درباره‌ی هر چیزی که به سینما مربوط است. حالا شاید مجبور شوم که از موضوعاتِ دیگر هم در وبلاگِ اولم بنویسم تا به این زودی‌ها نمیرد ... شاید هم مدت‌ها زنده بماند.


 پستِ بعدیِ اینجا درباره‌ی فیلم لویاتان است که می‌توان آن را آغازگرِ این وبلاگ دانست.

نظرات

پست‌های پرطرفدار